Foto Excursies

De activiteitencommissie plant meestal twee foto-excursies één in het najaar en één in het voorjaar van het seizoen.
In het voorjaar van 2013 was er een excursie naar de Friese stad Bolsward en in het najaar is de fotogroep naar het Speulderbos geweest.
Leden die mee zijn geweest mogen drie foto’s van elke excursie inleveren. Lees hier onze fotovoorwaarden.