Thema seizoen 2014-2015

Jaarlijks kiest de activiteitencommissie twee thema’s die wij door middel van een foto proberen uit te beelden.

Themafoto seizoen 2014-2015
“Ik, en mijn schaduw”

Themaclubwedstrijd seizoen 2014-2015
“Fietsen in Nederland”