Activiteiten

Er worden regelmatig door Fotogroep Hoogeveen allerlei activiteiten georganiseerd.¬†Fotogroep Hoogeveen heeft een uit drie leden bestaande activiteitencommissie die ieder jaar een activiteitenkalender samenstelt. Een lid mag maximaal¬†drie jaar deel uitmaken van deze commissie. Elk lid kan vrijwillig of uitgenodigd zijn om in de commissie zitting te nemen. Zo’n ‘benoeming’ wordt op de algemene ledenvergadering, na stemming, bekrachtigd.

Op de reguliere clubavonden worden meegebrachte foto’s besproken in groepjes of plenair, worden er zogenaamde ‘beameravonden’ georganiseerd, zullen er praktijkavonden zijn waarbij de leden hun camera en statief meenemen naar de clubavonden en zullen er avonden zijn waarin het thema ‘digitaal foto’s bewerken’ aan de orde komt. Kortom er is voor elk wat wils bij Fotogroep Hoogeveen!

 

Estafette Foto
Thema Foto
Wissellijst Foto
Ketting Foto
Foto Excursie