Armando Jongejan

Op 10 september j.l. is Armando Jongejan in Hoogeveen  geweest, om een presentatie te geven in het kader van documentaire fotografie, gebruikmakend van bestaand licht. Hij heeft verteld hoe hij heeft gewerkt aan verschillende projecten. Daarnaast had hij wat van zijn eigen fotoboeken meegebracht voor wie er belangstelling voor had.

Het was een leuke, inspirerende avond.

http://www.contrastfotografie.nl/html/kenm-aj.html