Club wedstrijd

Club wedstrijd

Elk seizoen hebben we een clubwedstrijd. Het onderwerp is aan het begin van het seizoen bekend, zodat de leden hier het hele jaar rekening mee kunnen houden.
Tijdens de laatste clubavond worden de foto’s ingeleverd en kiezen de leden zelf de winnende foto.
Deze foto is weer de eerste foto van de kettingfoto’s voor het volgend seizoen.
Het onderwerp voor de wedstrijdfoto van 2020 – 2021 “het bijzondere in het gewone”