Foto-excursie 2019-2020

Dit jaar viel in het teken van Corona. Hierdoor zijn al onze geplande excursies niet door gegaan.