Er wordt naar gestreefd om twee keer per jaar een foto-excursie te organiseren, één in het voorjaar en één in het najaar.

In het seizoen 2021 – 2022 zijn de volgende excursies gepland:

1 Waterloopbos bij Marknesse op zaterdag 13 november 2021

2 Urk op zaterdag 23 april 2022