Er wordt naar gestreefd om twee keer per jaar een foto-excursie te organiseren, één in het voorjaar en één in het najaar.