Themafoto

Themafoto

Elk seizoen kiezen we een thema. Elk lid maakt een foto overeenkomstig dit thema, het inleveren van deze foto gaat volgens rooster. De foto wordt besproken tijdens de clubavond en wordt door de expositiecommissie bewaard voor exposities. De fotograaf stuurt een digitale versie van de foto naar de webmaster voor plaatsing op de website.
Het thema voor het seizoen 2020-2021 is ‘weerspiegeling’