Per seizoen levert elk lid volgens rooster een foto in, het onderwerp is vrij. Deze foto wordt tentoongesteld in de Oosterkerk. Heb je al eerder een wisselfoto ingeleverd, dan krijg je deze terug. De expositiecommissie zorgt voor een passe-partout en het inlijsten van de foto.

Het formaat van de foto is 30 x 40 cm, wil je een afwijkend formaat, dan moet je zelf zorgen voor een passe-partout. Uiteraard wordt de foto besproken tijden de clubavond en de foto moet ook digitaal worden ingeleverd bij de webmaster, voor plaatsing op de website.